www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› ส่งบทความออนไลน์
   แบบฟอร์มส่งบทความ 
คำชี้แจง : ช่องกรอกข้อมูลที่มีขอบสีแดง จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
คำนำหน้า :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ชื่อ :
นามสกุล :
สถาบัน/ที่ทำงาน :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรติดต่อ :
คำชี้แจง : กรุณาระบุอีเมล์ เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร
อีเมล์ :
คำชี้แจง : ไฟล์ที่จะอัพโหลดห้ามมี จุด[.] ในชื่อไฟล์ และต้องเป็นไฟล์ประเภท pdf, doc, docx เท่านั้น
ชื่อบทความ (TH) :
ชื่อบทความ (EN) :
อัพโหลดบทความ :
0%
ใส่ตัวอักษร :   (รหัสยืนยันตัวตน)